Ce este vidul?

Sibiu

Se spune ca daca ai sta langa un pri­eten in spatiu si ai striga la el, acesta n-ar putea sa te auda. Exista o expli­catie intere­santa pen­tru asta.

Spre deose­bire de lumina sau cladura, sune­tul cala­toreste in atmos­fera facand mol­e­culele de aer sa vibreze. In spatiu nu exista atmos­fera sau mol­e­cule de niciun fel, exista doar vid. Vidul per­fect este un spatiu fara abso­lut nimic in el. Asta inseamna ca este lip­sit de orice fel de materie sau aer. El nu exista decat la nivel teo­retic, ast­fel ca in prac­tica, vidul este un spatiu fara aproape nimic in el.

Astronomii cred ca spatiul con­sta, in unele locuri, dintr-o sin­gura mol­e­c­ula pe kilo­metru cub. Niciun vid pro­dus in mod arti­fi­cial pe Pamant nu se apropie nici pe departe de o aseme­nea performanta. Poti face un exper­i­ment intere­sant care sa te ajute sa intelegi fenomenul. Acopera un ceas care ticaie cu un clopot de sti­cla si scoate cu o pompa aerul. In scurt timp, sune­tul cea­su­lui nu se va mai auzi. Asta se intam­pla pen­tru ca nu au mai ramas mol­e­cule de aer care sa propage undele sonore. Acesta este si motivul pen­tru care nu te-ai auzi cand strigi in spatiu.

In viata de zi cu zi, vidul ne este indis­pens­abil, iar o mare parte din tehnolo­gia mod­erna n-ar exista fara el. Aspi­ra­toarele cas­nice (in engleza se numesc vac­uum clean­ers = curata­toare cu vid), becurile elec­trice, chiar si ter­mo­surile folos­esc vidul pen­tru a func­tiona. Toto­data, numeroase cir­cuite elec­trice sunt fab­ri­cate in vid.