WWF (World Wide Fund for Nature)

WWF (World Wide Fund for Nature) "Fondată în 1961, WWF este cea mai mare organizaţie internaţională independentă care derulează proiecte pentru conservarea naturii. WWF are aproximativ 5 milioane de susţinători în toată lumea şi o reţea activă în peste 100 de ţari." "W W F o r g a n i z e a z ă astăzi prima întâlnire pentru înfiinţarea „Catalogului Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine” La grupul de lucru vor participa reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), Gărzii Forestiere, Comisiei tehnice de avizare silvică (CTAS), Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS), Universității Transilvania Braşov, Universității Suceava, Greenpeace, Agent Green, cât și alţi experţi în silvicultură. " Pentru alte informaţii contactați WWF România: Radu Vlad, Manager program păduri, email rvlad@wwfdcp.ro , tel. 0741.148.124 Sibiu